Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van CDKeys.com

Deze Algemene Voorwaarden regelen de relatie tussen u en CDKeys.com, en hebben betrekking op uw gebruik van en toegang tot de Online Shop. Door op de knop "Accepteren" te klikken, door toegang te krijgen tot of door op een andere manier gebruik te maken van de Online Shop, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden en alle andere wettelijke overeenkomsten die van toepassing zijn op u als Account houder van CDKeys.com en die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, hebt gelezen, begrepen en dat u ermee akkoord gaat dat U erdoor bent gebonden. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van of de toegang tot de Online Shop. Indien u de Online Shop gebruikt namens een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, een bedrijfsentiteit, garandeert u dat u geautoriseerd bent en de bevoegdheid hebt om die derde partij aan deze Algemene Voorwaarden te binden.

CDK LLC is de volledige eigenaar van CDK Digital Ltd., opgericht naar Cypressen rechte en gevestigd aan het Agiou Andreou 339, Andrea Chambers Court, Floor 3, Office 307, 3035 Limassol, Cyprus, dat namens CDK LLC, betalingen verwerkt, afhankelijk van de gekozen betalingswijze.

1. Definities

De volgende begrippen worden in deze Algemene Voorwaarden gebruikt en hebben een specifieke betekenis.

a. "Account" betekent de account die Gebruikers via de Online Shop kunnen creëren om de Services te gebruiken.
b. "Add-On Keys" betekent elk digitaal Programma met extra of verbeterde functionaliteit, speciale wapens of karakters, virtuele valuta of de toegang tot inhoud of services die bedoeld zijn om te worden geopend of gebruikt binnen een bepaald Programma.
c. "Overeenkomst" en "Algemene Voorwaarden" betekenen gezamenlijk alle voorwaarden, bepalingen en mededelingen in dit document (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en alle andere regels en het beleid van CDKey.com, dat beschikbaar is op de Online Shop (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Privacybeleid van CDKey.com, en de richtlijnen en procedures die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd op de Online Shop).
d. "Koper" betekent een persoon die contact opneemt met, deelneemt aan en/of de bedoeling heeft een Programma te kopen dat door een Verkoper via de Online Shop wordt verkocht.
e. ”CD-code" betekent een serienummer of een code die wordt gebruikt om een specifiek Programma te registreren en te activeren en aan u wordt verstrekt in de Orderbevestiging na succesvolle betaling van een Programmaprijs.
f. "Inhoud van CDKeys.com" betekent alle inhoud (inclusief maar niet beperkt tot: de naam, het handelsmerk en het logo van CDKeys.com; alle informatie over CDKeys.com en zijn werknemers; alle informatie over CDKeys.com en zijn werknemers; alle tekst, correspondentie, foto's, afbeeldingen, toepassingen; alle video-opnamen, audio-opnames, geluiden, ontwerpen, functies en andere materialen) gegenereerd door en/of toebehorend aan CDKeys.com.
g. "CDKeys.com", "CDK LLC", "wij" en "ons" betekenen samen CDK LLC - een particuliere onderneming die is opgericht naar het recht van de Sharjah Media City, en die haar hoofdvestiging heeft in Sharjah Media City, Sharjah, VAE, licentienummer 2114998.01 - en onze filialen, directeuren, dochterondernemingen, functionarissen en werknemers. CDKeys.com is een merknaam die de volledige eigendom is van CDK LLC.
h. "Orderbevestiging" betekent alle schriftelijke of elektronisch verzonden orderbevestigingen die door CDKeys.com aan Kopers worden verzonden met betrekking tot Programma's. Een Orderbevestiging kan, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het volgende bevatten: de CD-code, de Programmaprijs, betalingsvoorwaarden, de details van het Programma, details van de uitgever en de ontwikkelaar van het Programma, en alle bijzondere voorwaarden.
i. "Inhoud" betekent alle inhoud die wordt ingediend, gegenereerd, gekenmerkt, weergegeven via de Online Shop, met inbegrip van maar niet beperkt tot: alle Programma-details; alle tekst, correspondentie, afbeeldingen, software, toepassingen, video-opnamen, audio-opnames, geluiden, bedrijfslogo's, foto's, ontwerpen, functies, Gebruikersbeoordelingen en andere materialen die beschikbaar zijn op de Online Shop. Inhoud omvat, zonder enige beperking, Gebruikersinhoud die door een Gebruiker kan worden ingediend met het oog op het gebruik van de services van CDKeys.com.
j. "Online Shop" betekent het platform van CDKeys.com, elke online tool die door CDKeys.com wordt geleverd, verwerkt en/of onderhouden (inclusief, maar niet beperkt tot: de website van CDKeys.com, die te vinden is op https://www.cdkeys.com; alle subpagina's en subdomeinen met betrekking tot https://www.cdkeys.com; alle gerelateerde domeinen en alle mobiele applicaties die toegang bieden tot de Services of de levering ervan vergemakkelijken).
k. "Privacybeleid" betekent het privacybeleid van CDKeys.com met betrekking tot het gebruik van de Online Shop en dat beschikbaar is op https://www.cdkeys.com/privacy-policy.
l. "Programma" betekent alle digitale of virtuele games, software (zakelijk en particulier), gerelateerde digitale producten, met inbegrip van Inhoud en Add-On Keys, of services die beschikbaar worden gesteld via de Online Shop. Het Programma omvat de software van de Koper die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het Programma, documentatie, advertenties, services, technologie, inhoud, gegevens en ander digitaal materiaal dat deel uitmaakt van of beschikbaar wordt gesteld via een Programma (inclusief na het downloaden of in eerste instantie toegang te krijgen tot het Programma), of via eventuele updates en andere veranderingen en versies van het Programma.
m. "Programmaprijs" betekent het totale bedrag dat in de Orderbevestiging vermeld staat en dat door CDKeys.com aan de Kopers in rekening wordt gebracht voor de aankoop van een Programma.
n. "Verkoper" betekent een persoon of een bedrijf dat contact opneemt, zich engageert en/of een programma wil verkopen via de Online Shop. Een Verkoper kan de uitgever en/of ontwikkelaar van een Programma zijn.
o. "Verkoperservices" betekent alle services die door Verkopers worden geleverd met betrekking tot een Programma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de levering van Programma's samen met eventuele aanvullende technische en ondersteunende services die door de Verkoper worden geleverd in overeenstemming met het Verkoperovereenkomst.
p. "Verkoperovereenkomst" betekent de algemene voorwaarden van een Verkoper en/of een overeenkomst die tussen een Koper en een Verkoper zal worden aangegaan om hun overeenkomst te formaliseren, met vermelding van de belangrijkste voorwaarden van hun afspraken, zoals een specifieke eindgebruikslicentieovereenkomst die specifiek is voor een bepaald Programma.
q. "Service" betekent de online en/of offline-services, geleverd door CDKeys.com voor de levering en het gebruik van de technologie die CDKeys.com heeft ontwikkeld om de toegang van Kopers tot een verscheidenheid aan Programma's, Verkopers en Verkoperservices te vergemakkelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verschaffen van toegang tot de online gemeenschap, communicatietools en betaaldiensten van CDKeys.com.
r. "Inhoud van derden" betekent alle inhoud die behoort tot of afkomstig is van andere partijen dan CDKeys.com, Verkopers en Kopers.
s. "Gebruikersinhoud" betekent alle inhoud, schriftelijk of anderszins, gecreëerd, ingediend, gegenereerd, gepresenteerd, getoond via de Online Shop (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, correspondentie en foto's) door Gebruikers tijdens het gebruik van de Online Shop.
t. "Gebruiker", "u" en "uw" betekenen gezamenlijk de persoon, het bedrijf of de organisatie die de Online Shop en/of de Service heeft bezocht of gebruikt. Een Gebruiker kan een bezoeker van CDKeys.com, een Accounthouder en/of een Koper zijn.

2. Over CDKeys.com en Online Shop

2.1 CDKeys.com is een online-/internetplatform dat Kopers en Verkopers met elkaar in contact brengt om de verkoop en aankoop van verschillende Programma's mogelijk te maken. De Online Shop biedt toegang tot een verscheidenheid aan Programma's en maakt de transactie tussen Verkopers en Kopers mogelijk.

2.2 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat CDKeys.com optreedt als een tussenpersoon tussen Kopers en Verkopers en dat alle aanbiedingen en/of verkopen die via de Online Shop worden uitgevoerd, worden gedaan tussen een bepaalde Verkoper en Koper, terwijl CDKeys.com dergelijke transacties alleen mogelijk maakt door middel van de ontwikkeling en het onderhoud van de functionaliteiten van de Online Shop en het leveren van bepaalde Services aan de Gebruikers, die gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid, snelheid en zekerheid van de transacties.

2.3 Kopers begrijpen, gaan ermee akkoord en erkennen dat een transactie en/of overeenkomst met een Verkoper, als gevolg van uw gebruik van de services, zowel mondeling als schriftelijk, alleen tussen u en de Verkoper is, en CDKeys.com geen partij daarbij is. Niettegenstaande deze Algemene Voorwaarden, kunnen Kopers worden verplicht om een contractuele overeenkomsten met Verkopers aan te gaan en/of de Algemene Voorwaarden van de Verkoper te aanvaarden om een Programma te kopen. In een dergelijk geval zal CDKeys.com geen partij zijn bij de Verkoperovereenkomst en zal het niet verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de verplichtingen van de Verkoperovereenkomst tussen Kopers en Verkopers. CDKeys.com wijst alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijke Verkoperovereenkomst.

2.4 U gaat ermee akkoord en erkent dat CDKeys.com geen eigenaar is van, verkoopt, doorverkoopt, levert, levert, levert, verhuurt, verhuurt, opnieuw verhuurt en/of als gastheer optreedt voor Programma's en/of Verkoperservices en dat de Verkopers als enige verantwoordelijk zijn voor de Verkoperservices en/of -programma's.

2.5 CDKeys.com biedt zijn Services gratis aan de Kopers aan. CDKeys.com kan echter met betrekking tot elk Product en na de succesvolle betaling van de Programmaprijs een vergoeding aan de Verkopers aanrekenen.

2.6 CDKeys.com beveelt geen enkele Verkoper boven een andere aan om een Koper van dienst te zijn. Hoewel we ons best doen om de informatie van de Verkoper te verifiëren, een due diligence uit te voeren en commercieel redelijke inspanningen te leveren om te bevestigen dat Verkopers een licentie hebben en de vereiste overheidsgoedkeuringen bezitten om de Verkoperservices te kunnen leveren, geven we geen enkele garantie, waarborg, of verklaring met betrekking tot het verlenen van de licenties, de mogelijkheid, bekwaamheid, competentie, naleving of kwalificaties van Verkopers.

2.7 Hoewel CDKeys.com van Verkopers verlangt dat zij nauwkeurige informatie over zichzelf en de Programma's verstrekken, bevestigen wij geen Programmagegevens of de vermeende identiteit van de Verkoper en zijn wij niet verantwoordelijk voor deze gegevens. Kopers gaan akkoord om de Programma's en de Verkopers onafhankelijk te onderzoeken en te evalueren.

2.8 Nu en dan kunnen er promoties zoals verkoop- en giveaway-aanbiedingen worden aangeboden via de Online Shop. Alle dergelijke promoties kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving door CDKeys.com worden gewijzigd of stopgezet.

2.9 De Online Shop is mogelijk niet beschikbaar in uw land en CDKeys.com kan de Online Shop te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, opschorten of beëindigen.

3. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden

3.1 U gaat ermee akkoord dat CDKeys.com deze overeenkomst van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken van CDKeys.com kan wijzigen. Hoewel wij ons uiterste best zullen doen om u op de hoogte te stellen van eventuele aanpassingen van deze Overeenkomst, zijn wij niet verplicht u vooraf op de hoogte te stellen van dergelijke aanpassingen of wijzigingen in deze Overeenkomst.

3.2 Bij elke aanpassing of wijziging van deze Overeenkomst, zullen wij de gewijzigde Overeenkomst publiceren op de speciale link die beschikbaar is in onze Online Shop. Uw voortgezet gebruik van de Online Shop en/of de Service na de publicatiedatum van een herziene versie van deze Overeenkomst, vormt uw aanvaarding van de voorwaarden ervan.

3.3 U gaat ermee akkoord en verbindt zich ertoe om onze Algemene Voorwaarden te raadplegen bij elk bezoek aan onze Online Shop en/of voorafgaand aan uw gebruik van enige Services. Indien u niet akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, verbindt u zich ertoe het gebruik van onze Online Shop en/of Services onmiddellijk te staken.

4. Toelatingsvoorwaarden, Accountregistratie en Veiligheidscontroles

4.1 Als u gebruik wilt maken van onze Services, kan het nodig zijn om een gepersonaliseerde Account aan te maken met behulp van uw naam en e-mailadres. Gebruikers kunnen ook een Account aanmaken met hun bestaande Google- en Facebook-accounts. Elke Account moet over een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord beschikken.

4.2 Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van zijn Account en voor alle activiteiten die in het kader van het Account plaatsvinden en alle andere acties die in verband met het Account worden ondernomen. U verbindt zich ertoe om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken en uw Accountgegevens en uw Account up-to-date te houden. U mag uw wachtwoord niet delen met niet-gelieerde derden. U gaat ermee akkoord om CDKeys.com onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van de Account, of enige andere inbreuk op de beveiliging. U bent volledig verantwoordelijk voor alle gebruik van uw wachtwoord, Account en gebruikersnaam, of registratie, door u of anderen. Wij zijn gemachtigd om te handelen op basis van instructies die we ontvangen via het gebruik van uw Account of registratie, en zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze clausule.

4.3 Uw account, met inbegrip van alle informatie die erop betrekking heeft (bijv. contactgegevens, factureringsgegevens, CD Key-gegevens, Accountgeschiedenis, etc.), is strikt persoonlijk. U mag daarom het recht om uw Account te gebruiken niet verkopen of anderen kosten in rekening brengen voor het gebruik ervan, of op een andere manier uw Account overdragen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst.

4.4 Door een account aan te maken of de Online Shop te gebruiken, stemt u ermee in dat wij contact met u opnemen over uw interesse in onze Services via e-mail, telefoon of via andere contactgegevens die u hebt opgegeven. Gebruikers die geen aanbiedingen van ons wensen te ontvangen, kunnen ons op elk moment op de hoogte stellen via een van de contactmethodes die in de Contacteer Ons-rubriek op de Online Shop worden vermeld.

4.5 Alle Kopers zijn verplicht om hun telefoonnummer te verifiëren met behulp van ons geautomatiseerde verificatiesysteem om toegang te krijgen tot de aangekochte Programma's. Alle informatie die in verband met dit proces wordt verstrekt, is onderworpen aan het Privacybeleid. De verstrekte nummers worden uitsluitend gebruikt voor identiteitscontrole en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Wij behouden ons het recht voor om aanvullende informatie van de Koper te vragen, zoals een geldige ID-kopie, om de identiteit van de Koper te verifiëren, en om een bestelling die wij als frauduleus beschouwen te weigeren of terug te betalen. Het gebruik van een VPN, Proxy, VoIP-nummer, of enig ander middel om de werkelijke locatie van de Koper te verbergen, zal leiden tot vertragingen, een vermoedelijke ID-controle en de mogelijke annulering van de bijbehorende bestelling(en). Het telefoonnummer dat een Koper opgeeft, kan worden onderworpen aan een geografische locatiecontrole om de authenticiteit van de bestelling te verifiëren. Al deze locatiegegevens worden 24 uur lang bewaard, waarna ze worden verwijderd uit de bestanden van CDKeys.com.

4.6 Wij behouden ons het recht voor om uw Account op elk moment op te schorten of te beëindigen, ook als enige Gebruikersinhoud of informatie die tijdens het registratieproces of daarna onjuist, verkeerd of misleidend blijkt te zijn, of om een door u via de Services gecreëerde gebruikersnaam terug te vorderen, die in strijd met deze Overeenkomst is.

5. Gebruikersgedrag en Beperkingen

5.1 U gaat ermee akkoord, erkent en begrijpt dat alle Programma's die via de Online Shop te koop zijn, elektronisch worden verdeeld. Er zijn geen dozen of DVD's die fysiek bij u afgeleverd moeten worden. U ontvangt een volledig legitieme, elektronische CD-code voor het Programma dat u koopt. U begrijpt dat u na ontvangst van de CD-code het Programma moet activeren op een geschikt platform, bijv. Steam, Origin, Uplay of andere.

5.2 Het unieke systeem van CDKeys.com maakt het mogelijk om direct en automatisch CD-codes toe te wijzen. Zodra u de Programmaprijs hebt betaald en de veiligheidscontroles hebt doorstaan, wordt de CD-code beschikbaar gesteld op uw Account en uw relevante e-mailaccount. CDKeys.com is niet verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van verlies of diefstal van cd-codes of het gebruik van cd-codes zonder onze toestemming.

5.3 Wanneer u een Programma via de Online Shop koopt, gaat u ermee akkoord, erkent u en begrijpt u dat u een licentie koopt om dat Programma te gebruiken van de Verkoper (en/of de respectieve licentiegevers) en dat u de eigendom van het Programma niet overneemt. Voor alle Programma's die u via de Online Shop koopt, krijgt u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke licentie om dergelijke Programma's te gebruiken van de Verkopers en/of de respectievelijke licentiegevers. Afgezien van deze licentie behouden de Verkopers en/of de respectieve licentiegevers zich alle rechten, belangen en rechtsmiddelen met betrekking tot dat Programma voor.

5.4 Sommige programma's die via de Online Shop beschikbaar zijn, kunnen specifieke regels hebben over hoe ze kunnen worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld een Programma koopt, kunt u zich beperken tot het downloaden en/of gebruiken van het Programma: (i) alleen in het land waar u woont; (ii) alleen met de aankopende Account; (iii) alleen gedurende een beperkte periode of periodes; (iv) alleen met bepaalde compatibele computersystemen en/of andere apparaten; en/of (v) met een bepaald aantal compatibele apparaten die enkel met de aankopende Account zijn verbonden.

5.5 Gebruikers gaan ermee akkoord dat zij in geen geval Inhoud zullen verzenden die: (i) onwettig is of onwettige activiteiten bevordert; (ii) belastert, intimideert, misbruikt, bedreigt of aanzet tot geweld tegen een individu of groep; (iii) politiek, antinationaal, anti-gouvernementeel, pornografisch, discriminerend is, of op andere wijze een individu of groep op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etnische afkomst, leeftijd, of handicap tot slachtoffer maakt of geïntimideerd wordt; (iv) spam, niet-geautoriseerde of ongevraagde reclame, of enige andere vorm van ongeautoriseerd verzoek is; (v) virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere inhoud bevat of installeert die ontworpen is of bedoeld is om het functioneren van de Online Shop of enige software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te beschadigen of te beperken, of om niet-geautoriseerde toegang te verkrijgen tot enige gegevens of andere informatie van CDKeys.com en/of enige derde partij; (vi) inbreuk maakt op enig eigendomsrecht van CDKeys.com en/of enige derde partij, met inbegrip van octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of andere rechten; (vii) zich voordoet als een persoon of entiteit, met inbegrip van een van onze werknemers of vertegenwoordigers of een Gebruiker; of (viii) inbreuk maakt op de privacy van CDKeys.com en/of enige derde partij.

5.6 Gebruikers mogen de Programma's, Inhoud en Services niet gebruiken voor enig ander doel dan het toegestane doel onder deze Overeenkomst (en/of de Verkoperovereenkomst). Tenzij anders is toegestaan onder deze Overeenkomst (en/of de Verkoperovereenkomst), mag u Programma's of van software die toegankelijk is via de Online Shop niet, geheel of gedeeltelijk, kopiëren, fotokopiëren, reproduceren, publiceren, distribueren, vertalen, reverse-engineeren, de broncode ervan afleiden, wijzigen, demonteren, decompileren, afgeleide werken maken op basis van, of er afgeleide werken van maken, of de eigendomsvermeldingen of labels ervan verwijderen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming, van de respectieve Verkoper.

5.7 U hebt het recht om de Programma's voor uw eigen persoonlijk gebruik te gebruiken, maar u hebt geen recht om: (i) de Programma's op enigerlei wijze te verkopen, een zekerheidsrecht te verlenen voor of reproducties van de Programma's aan andere partijen over te dragen, noch om de Programma's aan anderen te verhuren, te leasen of in licentie te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkopers, behalve voor zover dit elders in deze Overeenkomst (en/of de Verkoperovereenkomst) uitdrukkelijk is toegestaan; of (ii) de Programma's of onderdelen daarvan te exploiteren voor commerciële doeleinden, behalve voor zover elders in deze Overeenkomst (en/of de Verkoperovereenkomst) uitdrukkelijk toegestaan.

5.8 Wij hebben het recht om naar eigen goeddunken te bepalen of het gedrag van de Gebruiker al dan niet gepast is en voldoet aan deze Algemene Voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben om de toegang tot (en het gebruik van) een Account en/of Service om welke reden dan ook te beëindigen of te weigeren, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

6. Programma's

6.1 Na betaling van een Programma kunt u, indien van toepassing, een kopie van dat Programma downloaden en openen voor persoonlijk gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om er voor de aankoop van een Programma voor te zorgen dat zijn apparaat voldoet aan de minimale systeemvereisten voor het gebruik van dat Programma, met inbegrip van alle vereisten die beschikbaar zijn gesteld op de Programmadetailpagina's op de Online Shop. Sommige Programma's vereisen de invoer van een licentiecode, zoals beschikbaar gesteld, om het Programma te installeren of te activeren.

6.2 De Koper is verantwoordelijk voor eventuele internet- of andere verbindingskosten in verband met het downloaden van, de toegang tot en het gebruik van de Online Shop en eender welk Programma, met inbegrip van eventuele gratis proefversies.

6.3 Er kunnen gratis proefversies en andere beperkte versies van de Programma's worden aangeboden om programma's te bekijken voordat u ze koopt. Deze versies kunnen beperkte functies hebben, kunnen de toegestane gebruikstijd beperken en kunnen andere beperkingen bevatten. We kunnen de toegang tot gratis Programma's of proefabonnementen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving intrekken.

6.4 Sommige Programma's worden beschikbaar gesteld om te downloaden naar uw computer of ander lokaal apparaat, terwijl andere programma's worden gehost op externe servers en beschikbaar worden gesteld voor gebruik via Gebruikerssoftware of koppelingen naar webpagina's op het internet. In het geval van gebruik van een dergelijk Programma of een Add-On Key, kan het nodig zijn om een account aan te maken bij de betreffende Verkoper of andere derde partij (zoals een aanbieder van een spelplatform) en het kan nodig zijn om die account te koppelen aan uw CDKeys.com-Account. Alle informatie die u aan de Verkoper of andere derde partij verstrekt, zal onderworpen zijn aan de Algemene Voorwaarden van de Verkoper, of de algemene voorwaarden van derde partij, en zal niet onderworpen zijn aan de Algemene Voorwaarden of het Privacybeleid van CDKeys.com.

6.5 Verkopersplatformen worden gehost en onderhouden door de betreffende Verkopers of door een andere derde partij. Wij garanderen niet dat er een Verkopersplatform voor u beschikbaar zal zijn of blijven en wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele downtime van een Verkopersplatform.

6.6 Add-On-Keys zijn onderworpen aan gebruiks-, toegangs- en andere beperkingen die worden beschreven op de detailpagina van het Add-On-Programma op de Online Shop of die op een andere manier in deze Overeenkomst zijn opgenomen. Sommige Add-On Keys zijn verbruiksartikelen, zoals virtuele valuta, en kunnen slechts eenmaal worden gedownload en op slechts één apparaat worden gebruikt. Als u een Add-On-Programma aankoopt, dat een abonnement is of een gratis proefperiode voor een dergelijk abonnement start, en tenzij u uw abonnementsinstellingen zo instelt dat deze niet automatisch worden verlengd, kunnen wij uw abonnement automatisch verlengen tegen de normale abonnementsprijs met behulp van een betaalmethode die wij voor u hebben geregistreerd.

6.7 Zodra u een Programma koopt en wij, of de Verkoper, het aan u beschikbaar stellen, bent u verantwoordelijk voor het downloaden (indien van toepassing) en bevestigen van uw mogelijkheid om toegang te krijgen tot het Programma, met inbegrip van het opvragen van de licentiesleutel voor het Programma, indien van toepassing, en u draagt alle risico's voor verlies daarna, met inbegrip van verlies door een storing in de werking van de computer of harde schijf. Als u niet in staat bent om een download te voltooien of toegang te krijgen tot een Programma, neem dan voor hulp contact op met de klantenservice van CDKeys.com op [email protected].

6.8 Wij kunnen leeftijdsbeperkingen en beoordelingen geven voor Programma's die Verkopers of derden aan ons leveren. Hoewel we van Verkopers eisen dat zij nauwkeurige informatie verstrekken over de inhoud van hun Programma's, kunnen we niet garanderen dat de Programmabeoordelingen accuraat zijn of dat Programma's geen inhoud bevatten die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor Programma-inhoud die u beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend vindt.

7. Gebruikersinhoud

7.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige weergave of misbruik van uw Gebruikersinhoud. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van, en eventuele schade als gevolg van, enige Gebruikersinhoud die u indient, plaatst, uploadt, uploadt, linkt naar of anderszins beschikbaar stelt op de Online Shop tijdens het gebruik van de Service. U erkent dat elke aansprakelijkheid, verlies of schade die optreedt als gevolg van dergelijke Gebruikersinhoud uitsluitend uw verantwoordelijkheid is. U gaat er verder mee akkoord om ons te vergoeden en ons (en alle derden) te vrijwaren van enige aansprakelijkheid, verlies of schade die kan ontstaan als gevolg van een dergelijke Gebruikersinhoud.

7.2 Van tijd tot tijd kunnen Kopers beoordelingen van Verkopers en/of Programma's indienen; deze beoordelingen vormen geen garantie, waarborg of voorspelling met betrekking tot de uitkomst van een toekomstige Verkoperservice en/of Programma. CDKeys.com is niet verplicht om dergelijke beoordelingen weer te geven en kan dergelijke beoordelingen op elk moment naar eigen goeddunken verwijderen. CDKeys.com heeft geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige vorm van recensies die u aantreft op of via de Online Shop, en elk gebruik van of vertrouwen op dergelijke recensies gebeurt uitsluitend op uw eigen risico.

7.3 Alle Inhoud die op de Online Shop wordt geplaatst, zoals blogberichten of recensies, wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt, zonder enige garantie dat deze Inhoud waar, correct of accuraat is.

7.4 Gebruikers verklaren en garanderen dat zij het recht hebben om alle door hen ingediende Gebruikersinhoud te plaatsen. Gebruikers garanderen in het bijzonder dat zij volledig hebben voldaan aan alle licenties van derden met betrekking tot Gebruikersinhoud (indien van toepassing) en alle noodzakelijke stappen hebben ondernomen om de vereiste voorwaarden aan de eindgebruikers door te geven.

7.5 Gebruikers gaan ermee akkoord en erkennen dat CDKeys.com het recht heeft om, naar eigen goeddunken, alle Gebruikersinhoud te bekijken en te controleren, en om te bepalen of enige Gebruikersinhoud al dan niet gepast is en voldoet aan deze Algemene Voorwaarden, of om Gebruikersinhoud te weigeren of te verwijderen die naar de redelijke mening van CDKeys.com in strijd is met het beleid van CDKeys.com of op enige wijze schadelijk, ongepast of verwerpelijk is. U gaat er verder mee akkoord dat CDKeys.com het recht heeft om opmaak, bewerkingen en andere wijzigingen aan te brengen in de Gebruikersinhoud of de manier waarop de Gebruikersinhoud op de Online Shop wordt weergegeven.

7.6 Met uitzondering van Inhoud die afkomstig is van CDKeys.com, beweren we niet dat we eigenaar zijn van de Inhoud die u plaatst, uploadt of linkt. U behoudt alle eigendom van, controle over en verantwoordelijkheid voor de door u geplaatste Gebruikerscontent. Door het plaatsen van Content, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video's, opnames, bedrijfslogo's en recensies via de Online Shop, verleent u CDKeys.com en onze opvolgers uitdrukkelijk een wereldwijde, sublicentieerbare, volledig betaalde en royaltyvrije, niet-exclusieve licentie om de Inhoud te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, aan te passen en te distribueren in verband met de bedrijfs- en marketingdoelstellingen van CDKeys.com.

8. Betalingen

8.1 Kopers verbinden zich ertoe om de Programmaprijs aan CDKeys.com te betalen zoals gespecificeerd in de Orderbevestiging. Kopers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van een geldig betaalmiddel, met inbegrip van, zonder beperking, MasterCard, Maestro, Visa, American Express, Diners Club, Discover, PayPal, Sofort, Skrill, Alipay, Apple Pay, Giropay, Neteller, Bitcoin, iDEAL, etc. enz.

8.2 Een online betaling kan naast deze Overeenkomst ook worden beheerst door de Algemene Voorwaarden van een Verkoper. U verbindt zich ertoe de Algemene Voorwaarden van de Verkoper te controleren voordat u een betaling op CDKeys.com doet en elke online betaling die door een Koper wordt gedaan, wordt beschouwd als bewijs van de aanvaarding door de Koper van de Algemene Voorwaarden van de Verkoper en het bijbehorende privacybeleid.

8.3 Kopers gaan ermee akkoord en erkennen dat de Programmaprijs (of een deel daarvan) niet terugbetaalbaar is.

8.4 Nadat een Koper met succes een betaling aan CDKeys.com heeft gedaan, zal CDKeys.com een bevestiging van het ontvangen bedrag sturen. De Verkoper zal voor deze transactie een factuur opmaken aan CDKeys.com. Op verzoek en na ontvangst van een dergelijke factuur van de Verkoper, zal CDKeys.com een factuur naar de Koper sturen.

8.5 Kopers gaan ermee akkoord en erkennen dat CDKeys.com het recht heeft om aankopen van een Programma om welke reden dan ook uit te stellen of te weigeren. Beperkingen kunnen van toepassing zijn op het bedrag en aantal Programma's dat u via de Online Shop kunt kopen.

8.6 Als een aankoop is gedaan via Crypto en langer dan 90 dagen duurt of is gedaan via andere beschikbare betaalmethoden (PayPal, Checkout, Apple Pay, Google Pay, enz.) en langer dan 120 dagen duurt, kunnen we niet terugbetalen naar de oorspronkelijke betaalmethode, volgens de mogelijkheden van de betalingsverwerker. Mogelijk kunnen we de waarde terugbetalen in de vorm van een cadeaubon of CDKoins. Dit is alleen als aan alle andere voorwaarden is voldaan en de terugbetaling wordt geaccepteerd.

8.7 De koper erkent dat hij/zij de juiste leeftijd heeft voor het spel en de inhoud ervan, en dat hij/zij gemachtigd is door de kaarthouder (of betaalmethode) om de aankoop te doen.

9. Voorafbestellingen

9.1 Kopers kunnen Programma's vooraf bestellen via de Online Shop. Kopers gaan ermee akkoord en begrijpen dat zij verplicht zijn te betalen voor de vooraf bestelde Programma' s op de datum van de bestelling, maar dat het Programma naar de Koper zal worden verzonden op de datum die in de Online Shop wordt vermeld.

9.2 Hoewel CDKeys.com zijn uiterste best zal doen om de CD-codes voor het vooraf bestelde Programma te leveren vóór de officiële releasedatum die op de Online Shop is aangegeven, garandeert CDKeys.com niet dat de CD-codes voor het vooraf bestelde Programma zullen worden geleverd vóór de officiële releasedatum. CDKeys.com is niet verantwoordelijk voor enige vertraging en/of storing in verband met de levering van een vooraf besteld Programma. CDKeys.com kan alleen de levering van de CD-codes garanderen, die het van de Verkopers ontvangt.

9.3 Kopers erkennen dat de prijs van het vooraf bestelde Programma van tijd tot tijd kan variëren. Kopers erkennen verder dat de verkoop van het vooraf bestelde Programma om welke reden dan ook kan worden herroepen, en in dat geval zal de voor het vooraf bestelde Programma betaalde Programmaprijs door de Verkoper worden terugbetaald.

9.4 Wanneer een aankoop is gedaan via Crypto en langer duurt dan 90 dagen of is gedaan via andere beschikbare betaalmethoden (PayPal, Checkout, Apple Pay, Google Pay, enz.) en langer duurt dan 120 dagen, kunnen we niet terugbetalen naar de oorspronkelijke betaalmethode, volgens de mogelijkheden van de betalingsverwerker. Mogelijk kunnen we de waarde terugbetalen in de vorm van een cadeaubon of CDKoins. Dit is alleen op voorwaarde dat aan alle andere voorwaarden is voldaan en de terugbetaling wordt geaccepteerd.

9.5 Waar mogelijk, zal CDKeys.com proberen ervoor te zorgen dat alle pre-order bonus inhoud is opgenomen in het product indien vermeld op de productbeschrijvingspagina. Het kan echter voorkomen dat de bonus content alleen beschikbaar is zolang de voorraad strekt en niet altijd gegarandeerd is. Klanten die vooruitbesteld hebben wordt aangeraden om regelmatig hun bestelpagina te controleren om er zeker van te zijn dat ze de bonusinhoud ontvangen zodra de codes beschikbaar zijn.

10. Inhoud van derden

10.1 Als onderdeel van de Service kan CDKeys.com u voorzien van handige links naar platformen van derden en andere vormen van Inhoud van derden. Deze links worden u aangeboden als gunst en wij hebben geen controle over de platforms of inhoud van derden of de promoties, materialen, informatie, goederen of services die op deze websites beschikbaar zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige Inhoud van derden die toegankelijk is via onze Online Shop. Als u beslist om de Online Shop te verlaten en toegang te krijgen tot Inhoud van derden, doet u dit op eigen risico en u dient zich ervan bewust te zijn dat onze Algemene Voorwaarden en andere beleidslijnen niet langer van toepassing zijn.

10.2 Voor alle duidelijkheid, deze Overeenkomst geeft u niet het recht om Inhoud van derden te verspreiden, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, beschikbaar te stellen, te wijzigen of op andere wijze te gebruiken.

11. Intellectuele eigendom

11.1 CDKeys.com behoudt de eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook met betrekking tot CDKeys.com, de Online Shop en Service, met inbegrip van de toepasselijke auteursrechten, octrooien, handelsmerken en andere eigendomsrechten. Andere handelsmerken, service-merken, afbeeldingen en logo's die in verband met de Online Shop en de Service worden gebruikt, kunnen handelsmerken van andere derde partijen zijn. Deze Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom van CDKeys.com of derden aan u over, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (als tussen de partijen) uitsluitend bij ons. Wij behouden ons alle rechten voor die onder deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk aan u zijn toegekend.

11.2 In het bijzonder zijn CDKeys.com, www.cdkeys.com, en alle handelsmerken die verschijnen, worden weergegeven, of worden gebruikt op de Online Shop van tijd tot tijd of als onderdeel van de Service, gedeponeerde handelsmerken van CDKeys.com, en mogen niet worden gekopieerd, gedownload, gereproduceerd, gereproduceerd, gebruikt, gewijzigd of gedistribueerd op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CDKeys.com.

11.3 Als u van mening bent dat materiaal dat zich bevindt op, of gelinkt is aan, CDKeys.com uw auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten schendt, breng ons dan op de hoogte. Wij zullen de toegang van een gebruiker tot (en het gebruik van) de Online Shop beëindigen als, onder de juiste omstandigheden, bij een Gebruiker is vastgesteld dat hij of zij een herhaalde inbreuk op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van CDKeys.com of anderen pleegt zonder de noodzakelijke rechten en toestemming.

12. E-mail-communicatie

12.1 Wij gebruiken e-mail en elektronische middelen om in contact te blijven met onze Gebruikers. U gaat ermee akkoord en begrijpt dat wij u e-mails kunnen sturen over toekomstige Services en/of updates van de Programma's. Gebruikers die geen aanbiedingen en updates van ons wensen te ontvangen, kunnen ons op elk moment op de hoogte stellen via een van de contactmethodes die in de Contacteer Ons-rubriek worden vermeld.

12.2 Voor contractuele doeleinden stemmen Gebruikers ermee in om (i) mededelingen van CDKeys.com in elektronische vorm te ontvangen via het e-mailadres dat zij hebben opgegeven of via de Online Shop; en (ii) stemmen ze ermee in dat alle Algemene Voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen, bekendmakingen en andere mededelingen die CDKeys.com hun elektronisch verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan dergelijke mededelingen zouden voldoen als deze in een fysieke brief of traditionele mailing zouden worden verzonden; en (iii) verbinden de Gebruikers zich ertoe om, onverminderd artikel 12.2(i) en 12.2(ii), om artikel 16.5 voor alle kennisgevingsdoeleinden te respecteren.

13. Beëindiging

13.1 Als u deze overeenkomst wilt beëindigen, kunt u het gebruik van CDKeys.com eenvoudigweg stopzetten. Als u uw Accountgegevens wilt verwijderen, neem dan contact op met CDKeys.com via [email protected]. Wij zullen uw gegevens bewaren en gebruiken als dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen, en wij zullen uw volledige profiel voor zover mogelijk (indien van toepassing) verwijderen.

13.2 Uw rechten uit hoofde van deze Overeenkomst zullen automatisch en zonder kennisgeving en zonder terugbetaling van enige kosten worden beëindigd indien u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

13.3 Alle bepalingen van deze Overeenkomst, die naar hun aard ook na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, vrijwaring en beperkingen van aansprakelijkheid.

14. Uitsluiting van garanties

14.1 Wij verklaren of garanderen niet dat de informatie die wij verstrekken of die via de Service wordt verstrekt, nauwkeurig, betrouwbaar of correct is; dat de Service, een Verkoperservice of een Programma aan uw eisen voldoet; dat de Service op een bepaald moment of op een bepaalde locatie beschikbaar zal zijn; dat de Service ononderbroken zal functioneren of veilig zal zijn; dat eventuele defecten of fouten zullen worden gecorrigeerd; of dat de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van verlies als gevolg van uw gebruik van informatie, Inhoud of ander materiaal verkregen van een Verkoper of de Service.

14.2 U bent als enige verantwoordelijk voor al uw communicatie en interacties met de andere Gebruikers, zoals van toepassing, en met andere personen met wie u communiceert of interageert als gevolg van uw gebruik van de Services. U begrijpt dat CDKeys.com niet verplicht is om de achtergrond van een Verkoper of Verkoperservices te screenen of te onderzoeken, noch doet CDKeys.com een poging om de verklaringen van Verkopers te verifiëren.

14.3 CDKeys.com geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot Verkopers en Programma's en wijst elke garantie in de ruimst mogelijke mate af. CDKeys.com heeft geen controle over, en garandeert niet: het bestaan, de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van een Programma of Verkoperservices; de juistheid of nauwkeurigheid van de details van het Programma; de mogelijkheid van de Verkoper om de Verkoperservices uit te voeren; of dat de Verkoperservice beschikbaar zal zijn op een bepaald moment of op een bepaalde locatie. CDKeys.com waarborgt of garandeert niet dat de Verkoperservices die via de Online Shop worden aangeboden, voldoen aan de eisen van de Koper. U gaat ermee akkoord om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen in alle communicatie en interacties met andere Gebruikers en met andere personen met wie u communiceert of contact heeft als gevolg van uw gebruik van de Services.

15. Vrijwaring en schadevergoeding

15.1 Gebruikers gaan ermee akkoord om CDKeys.com te vergoeden voor en te vrijwaren tegen alle claims, eisen, vorderingen, verliezen, schade, evaluaties, kosten, aansprakelijkheid van derden, kosten en uitgaven die kunnen voortvloeien uit het gebruik van CDKeys.com: (i) het gebruik van de Gebruikers van de Online Shop en de Service of schending van deze Overeenkomst, of (ii) enig letsel, ongeval, gezondheidskwesties, fysieke of materiële schade, winstderving, verlies van eigendom of zakelijke reputatie, of anderszins, die kan worden veroorzaakt als gevolg van hun gebruik van een Services, Verkoperservices en/of in verband met een Programma; of (iii) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van de Gebruikersinhoud en/of informatie die beschikbaar is op of via de Online Shop; of (iv) bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke, die door u aan of via de Online Shop kunnen worden doorgegeven; of (v) enig geschil, conflict of onenigheid tussen een Koper en een Verkoper of een derde partij in verband met een Verkoperservice of Programma.

15.2 Als u een geschil hebt met een andere gebruiker, vrijwaart u CDKeys.com tegen alle claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) of verliezen van welke aard en aard dan ook, die voortvloeien uit dergelijke geschillen.

15.3 Kopers stemmen ermee in dat CDKeys.com, en elke Verkoper gezamenlijk en hoofdelijk, de bevoegdheid hebben om rechtszaken in te dienen en te voeren tegen een Koper met betrekking tot alle claims, eisen, vorderingen, acties, verliezen, schade, boetes, lasten, aansprakelijkheden, kosten en onkosten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, door CDKeys.com en/of een Verkoper geleden of gemaakt zijn en die veroorzaakt zijn door het gebruik van de Koper van een Service en/of Programma.

15.4 U gaat ermee akkoord dat CDKeys.com in geen geval aansprakelijk, verantwoordelijk of anderszins, is voor enige schade of verliezen die hieruit kunnen voortvloeien: (i) het falen, onderbreking of verstoring van een service om uw toegang tot de Online Shop of de Services te behouden, ongeacht of de service wordt geleverd door CDKeys.com of een derde partij; of (ii) de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid, veiligheid, prestaties van een Verkoper, Verkoper services, Programma en/of de Online Shop, volledigheid of vertragingen, inbreuk, omissies of onderbrekingen in de levering van Services, Programma's of Verkoperservices; of (iii) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van de Inhoud, het Programma en/of de Inhoud en/of informatie van CDKeys.com die beschikbaar is op of via de Online Shop; of (iv) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen, en/of enige onderbreking of stopzetting van de overdracht naar of van onze servers, en/of enige bugs, virussen, Trojaanse paarden of iets dergelijks, die door een derde partij naar of via de Online Shop kunnen worden verzonden; of (v) een tekortkoming of vertraging in de uitvoering van transacties via de Online Shop en/of de Services of; (vi) een geschil, conflict of onenigheid tussen een Verkoper en een Koper of derden in verband met enige Services, Verkoperservices of het Programma; of (vii) enige terugbetaling, winstderving, verlies van zakelijke reputatie (direct of indirect), enig letsel of ongeval of fysieke of materiële of eigendomsschade of gezondheidskwesties, of andere zaken die zich voor u kunnen voordoen als gevolg van uw gebruik van Verkoperservices en/of in verband met een Programma; of (viii) elke inbreuk op intellectuele eigendom die kan voortvloeien uit het gebruik van een Programma en/of Verkoperservices.

16. Diversen

16.1 Toepasselijke wetgeving Deze overeenkomst tussen u en CDKeys.com en elke toegang tot of gebruik van de Online Shop en/of de Service wordt beheerst door de federale wetten van de Verenigde Arabische Emiraten. Elk geschil dat kan ontstaan tussen een Gebruiker en CDKeys.com, met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst, zal in der minne worden geschikt, bij gebreke waarvan de rechtbanken van de Verenigde Arabische Emiraten de bevoegde autoriteit zijn om hetzelfde te regelen.

16.2 Deelbaarheid: Indien een deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel van de Overeenkomst zo worden geïnterpreteerd dat het de oorspronkelijke bedoeling van de partijen weerspiegelt. De overige delen blijven volledig van kracht. Een verzuim van CDKeys.com om een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van ons recht om een dergelijke bepaling af te dwingen. Onze rechten uit hoofde van deze Overeenkomst blijven ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

16.3 Toewijsbaarheid: CDKeys.com kan zijn rechten of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden en/of het Privacybeleid van CDKeys.com, geheel of gedeeltelijk, toewijzen of delegeren aan een persoon of entiteit en dat op elk moment en met of zonder uw toestemming. U mag uw rechten of verplichtingen, onder de Algemene Voorwaarden of het Privacybeleid, niet overdragen of delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CDKeys.com, en elke niet-geautoriseerde overdracht en delegatie door u zal als nietig worden beschouwd.

16.4 Mededelingen aan Gebruikers: Rapporten, verklaringen, mededelingen en andere mededelingen kunnen door CDKeys.com aan Gebruikers worden verzonden via het e-mailadres dat door hen in hun Account is opgegeven. Alle communicatie en mededelingen worden geacht naar behoren aan een Gebruiker te zijn betekend wanneer deze door CDKeys.com elektronisch naar de Gebruiker worden verzonden op het e-mailadres dat in de Account van de Gebruiker is opgegeven.

16.5 Mededelingen aan CDKeys.com: Rapporten, verklaringen, mededelingen en andere communicatie kunnen door een Gebruiker naar CDKeys.com worden verzonden op [email protected]. Alle communicatie en mededelingen worden geacht te zijn ontvangen, of betekend (indien van toepassing), aan CDKeys.com wanneer deze elektronisch door CDKeys.com op [email protected] zijn ontvangen.

16.6 Genderneutraal: Waar hierin gebruikt en vereist door de context, zal het enkelvoud het meervoud omvatten, het meervoud zal het enkelvoud omvatten, en het gebruik van een van beide geslachten zal beide geslachten omvatten en de woorden "hiervan" en "hierin" en "hierna" zullen verwijzen naar de gehele Overeenkomst en niet naar enige bepaling of sectie.

U erkent dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd om erdoor gebonden te zijn.

 

Je ziet nu de games die beschikbaar zijn in jouw land ‘%1’. Klik hier om alle games te bekijken.
Om spellen te bekijken die geldig zijn in uw regio ‘%1’, klik hier